Dauginčių kaimo senosios kapinės, vadinamos Maro kapeliais, Senkapiais – neveikiančios kapinės Kretingos rajono savivaldybės savivaldybės teritorijoje, Dauginčių kaime (Kartenos seniūnija), apie 5 km į šiaurės rytus nuo Kartenos, Minijos kairiajame krante.

Įrengtos XVI a. buvusiose bendrose kaimo ganyklose, kurios vėliau apaugo spygliuočių mišku. Veikė iki XIX a. Pasakoja, kad jose laidoti nuo maro, šiltinės ir kitų užkrečiamųjų ligų mirę kaimiečiai. Pradėjus mirusiuosius laidoti Kartenos parapijos kapinėse, kaimo kapinaitėse retsykiais laidoti savižudžiai, neatpažinti skenduoliai, nekrikštyti mirę ir negyvi gimę vaikai.

Įrengtos Minijos kairiojo kranto terasos keteroje, iškylančioje iki 2 m aukščio. Pailgos šiaurės rytų-pietvakarių kryptimi, apjuostos žemių-akmenų pylimo ir griovio, kuriame pietryčių pusėje paliktas įėjimas. Kapinėse priešais įėjimą stovi kryžius, o abipus jo – dvi koplytėlės.

Dauginčių kapinaitės

Mirusiųjų atminimui nuo seno kapinėse statomi kryžiai ir koplytėlės. Dabartinis kryžius pastatytas kaimo gyventojų lėšomis XX a pradžioje, atnaujintas 1947 m.
Koplytėlės
Medinės, stačiakampės stačiasienės, vienkamarės, trišlaičiais stogais, ant dviejų kolonėlių paremtais frontonais, padarytos pagal vieną pavyzdį, 1,95 m aukščio. Viena pastatyta ant palaidų akmenų, o kita – ant betoninio pamato.

Koplytėlė su Švč. Mergelės Marijos su kūdikiu skulptūra stovi nuo XIX a.

Koplytėlę su Švč. Mergelės Marijos ir kūdikio skulptūra statyta Igno Paulausko protėvių, kurią jis 1947 m. atnaujino.

Saulėtas Viešpatie/ Tavo šešėliuose/ Mūsų aušrinių/ Maldos piramidės/
Saulėtas Viešpatie/ Amžinas/ Šventas/ Galingas/ Ir didis!..

Malda – varge, viltis – skausme, kaip džiaugsmo ašara šviesi

Jaučiu veidan dvelkimą vėjo švelnų
ir balsą Jo nuo plakančių krantų –
ne vėjas ten ir ne upelis, krintantis nuo kalno,
o Viešpatie, nejau tai būtum Tu …

Paskendęs lapų margumyne,
Nematomų, gyvų srovių,
Globėjos ženklas- Dievo Motinos Marijos.
Sustok, žmogau ir pasimelski,
Už žemės žiedus ir lapus….

Koplytėlė su Švč. Mergelės Marijos Maloningosios skulptūra stovi nuo XIX a. Ją XX a. viduryje atnaujino Ignas Daugintis.

Dar rymo kryžkelėse kryžiai, dar koplytėlės pakeliuos…

Iš Tavo rankos, Dieve, gaunu savo rytą…

Šaltinis: http://lt.wikipedia.org/wiki/Daugin%C4%8Diai