/

Devynių piliakalnių atspindžiai

Skęstantys rūkuose ir apšviesti vasaros saulės, su styrančiais žiemos apnuogintais medžiais, vieniši ir apsupti vandens. „ Piliakalniai, gyvenvietės, laidojimo vietos, taip ir šventvietės toje paveldo erdvėje puikiausiai išsitenka. Kartais tarp visų šiųSkaityti daugiau…

/

Alkas – Mėnulio kalva

Dauginčių piliakalniai „Grožis yra viena iš privalomų šventumo apraiškų. Tikras, didis grožis vien dėl to – šventas“. Dr. Dainius Razauskas etnologas. Alka – Mėnulio kalvoje, Šešėliuose upelių kryžiai… Minijos upės kairiajame krante,Skaityti daugiau…

/

Priešistorės liudininkai

Tarp Šilpelkės įsirėžus Mėnulio kalva, Didinga Minija, šilai ir kloniai. Aukštikalny, pateka saulė kaip laužas, Pučia šiaurys, nešdamas garsą. Išgirski, ką mūsų senoliai byloja, Karžygius, dievaičius, krivaičius atminę, Piliakalniai, kalnai – irSkaityti daugiau…

/

Šventos giraitės

„Seniausios, pirminės yra gamtos tautos. Tai tos, kurios gyvena ten, kur gimė, kurių tėvynė yra ir jų protėvių žemė, protėvynė. Tokie esame ir mes, girių žmonės. Girioje brendo mūsų tauta. Tai esminė geografinė aplinkuma, kuriSkaityti daugiau…

/

Senieji energetiniai srautai

Šventtakis – pašventintas žemėje takas, dažniausiai jungiantis šventintą objektą su bendrapasauline  šventų vietų sistema. Šventtakis gali sudaryti uždarą geometrinę figūrą (trikampį, keturkampį, trapeciją, daugiakampį, apskritimą ar kt.), kurios viduje nėra šventos vietos– figūros vidinė dalis yraSkaityti daugiau…

/

Apeigų vietos. Alkas

Apeigų objekto rekonstrukcija remiantis A. Kurtinaičio piešiniu SANKLODA Santvarka arba tikėjimas. Du? Nesusipratimas: jei kalbame apie santvarką, tai dera ir kalbėti apie santvarką, o jei apie tikėjimą, tai kam jį sieti suSkaityti daugiau…

/

Jėgos vietos

Žemė… Šventa buvo, yra ir bus, bet danguje niekada nebus Apie magiškų galių turinčias vietas, kuriose išsipildo netikėčiausi norai bei pasveiksta mirtini ligoniai, kalbama visame pasaulyje. Netrūksta jų ir Lietuvoje. Kuo tosSkaityti daugiau…