All posts by

/

Devynių piliakalnių atspindžiai

Skęstantys rūkuose ir apšviesti vasaros saulės, su styrančiais žiemos apnuogintais medžiais, vieniši ir apsupti vandens. „ Piliakalniai, gyvenvietės, laidojimo vietos, taip ir šventvietės toje paveldo erdvėje puikiausiai išsitenka. Kartais tarp visų šiųSkaityti daugiau…

/

Alkas – Mėnulio kalva

Dauginčių piliakalniai „Grožis yra viena iš privalomų šventumo apraiškų. Tikras, didis grožis vien dėl to – šventas“. Dr. Dainius Razauskas etnologas. Alka – Mėnulio kalvoje, Šešėliuose upelių kryžiai… Minijos upės kairiajame krante,Skaityti daugiau…

/

Minija

Daugel dienų nubėgo amžinybėn. Dabartį pamynę brendam per atminimų upę, upėm užmirštom… Sakmė apie Minijos pramotę Minę… Minijos pramotė – Minė, senovės žila srovė buvo galinga upė, milžinė, tokie pat buvo irSkaityti daugiau…

/

Priešistorės liudininkai

Tarp Šilpelkės įsirėžus Mėnulio kalva, Didinga Minija, šilai ir kloniai. Aukštikalny, pateka saulė kaip laužas, Pučia šiaurys, nešdamas garsą. Išgirski, ką mūsų senoliai byloja, Karžygius, dievaičius, krivaičius atminę, Piliakalniai, kalnai – irSkaityti daugiau…

/

Malūnas

Prie didžiųjų upių apie 3000 pr.Kr. kūrėsi mūsų protėviai. Simboline prasme upė-vanduo, kuri savo intakais palaiko dinamiką ir periodizaciją. Pasak archeologo dr. Gintauto Zabielos senovės žmogus turėjo galimybę pasirinkti kur gyventi… ProSkaityti daugiau…

/

Šventos giraitės

„Seniausios, pirminės yra gamtos tautos. Tai tos, kurios gyvena ten, kur gimė, kurių tėvynė yra ir jų protėvių žemė, protėvynė. Tokie esame ir mes, girių žmonės. Girioje brendo mūsų tauta. Tai esminė geografinė aplinkuma, kuriSkaityti daugiau…

/

Oro sklandymo bazė

Aerodromo Koordinatės N 55 55′ 13″ E 021 34′ 02″ 1940 m. rudenį Raudonoji armija Dauginčių kaimo laukuose pradėjo statyti karinį aerodromą. Gyventojai buvo iškelti į Dauginčių ir Gintarų kaimus, o jųSkaityti daugiau…

/

Senieji energetiniai srautai

Šventtakis – pašventintas žemėje takas, dažniausiai jungiantis šventintą objektą su bendrapasauline  šventų vietų sistema. Šventtakis gali sudaryti uždarą geometrinę figūrą (trikampį, keturkampį, trapeciją, daugiakampį, apskritimą ar kt.), kurios viduje nėra šventos vietos– figūros vidinė dalis yraSkaityti daugiau…

/

Hidroelektrinės

Minijos kilpos Hidroelektrinių projektai Daug kalbėta ir rašyta apie hidroelektrinių statybą Lietuvoje ir konkrečiai apie Minijos kilpų ties Dyburiais hidroelektrinių projektus. 1937 metais Energijos komitetas skyrė Minijos hidroelektrinių tyrinėjimo darbams 6 000Skaityti daugiau…